25N Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

Última revisió 24-11-2020 10:18
24/11/2020

En la commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, Vilassar fixa l'atenció en la sensibilització i en l'atenció a les dones víctimes de la violència envers les dones.

Vilassar de Dalt compta amb un Protocol municipal per l’abordatge de la violència masclista des del 2011. Aquest protocol és una eina pel treball en xarxa de tots els serveis d’atenció, necessari per donar una resposta unificada i coordinada a les diferents problemàtiques derivades de la violència masclista. El protocol defineix els circuits d’atenció dels diferents agents socials i professionals implicats en la intervenció en situacions de violència masclista i les funcions i actuacions que desenvolupen per tal d’atendre la dona víctima de violència masclista i, si és el cas, els seus fills i filles.
 
El Protocol preveu circuits d’atenció a les dones en situació de violència masclista que desenvolupen els diferents serveis:
• Regidories de Serveis Socials i d’Igualtat
• Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS)
• Policia Local
• CAP de Vilassar de Dalt
• GAV Mossos d’Esquadra de Premià de Mar
• SIAD i SIE Maresme

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals i socials bàsiques, i són la porta d’entrada als serveis socials municipals ja que és el servei més proper a les persones usuàries.
En els àmbits familiar i social, disposa del Programa d’Atenció en situacions de violència familiar. A través d’aquest programa, el SBAS ofereix acollida, plans de treball social i seguiment, per informar, orientar i assessorar la dona en l’accés als recursos socials que poden ajudar-la en la recuperació.
 
Des de la declaració de l’estat d’alarma per l’aparició de la Covid-19, els serveis socials municipals, com també la resta de serveis especialitzats en l’atenció social i a la Dona es van reorganitzar per continuar donant atenció. Durant el confinament, els serveis socials de Vilassar de Dalt van atendre telefònicament les situacions d’emergència social detectades pel personal tècnic, i entre aquestes, les situacions de violència de gènere i masclista, que precisaven una atenció més ràpida i eficaç. Es va establir un circuit especial, amb l’atenció immediata d’una psicòloga amb l’objectiu de donar suport a les dones en situacions de violència de gènere o masclista que durant aquells mesos estaven confinades al domicili.

Els serveis especialitzats en l’atenció a la dona i en atenció a la dona víctima de violència de gènere, el SIAD i el SIE, van fer el seguiment de les dones ateses, ja fossin noves derivacions des dels serveis socials, o seguiments de processos de recuperació, de forma telefònica.
 
A Vilassar de Dalt, abans de l’estat d’alarma hi havia 6 casos en seguiment per situació de violència de gènere. Des de l'inici de la pandèmia el mes de març, s’han produït 7 nous casos, arribant a un total de 13 denúncies en seguiment pels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS). D’aquestes, 4 dones han estat derivades al SIAD, on se’ls fa seguiment, i 4 dones més han estat derivades a un suport psicològic municipal. Des dels Serveis Socials es fa un seguiment de totes les dones, de forma directa, pels mateixos Serveis Socials, o bé, indirecta, a través de coordinacions amb altres serveis. 
 
Telèfons d’atenció en casos de violència o assetjament:
 
112 >  Per situacions d’emergència. S’activaran els MMEE i/o altres serveis que siguin necessaris.
En el cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat
 
016 > Ministerio de Igualdad. Per situacions d’emergència. Atenció les 24h del dia. Derivació de trucades al 112.
 
900 900 120 > Institut Català de les Dones. Per rebre atenció i assessorament per part de professionals, advocades, psicòlogues, que poden contactar amb serveis d’emergència si són necessaris. Atenen durant les 24 hores al dia i en diferents idiomes.
 
93 750 90 16 > Serveis Bàsics d’Atenció Social de Vilassar de Dalt, de 9.00 h. a 14.00 h. de dilluns a divendres.
 
93 753 98 38 > Policia Local Vilassar de Dalt.