El consum d'aigua augmenta a Vilassar de Dalt tot i l'excepcionalitat per sequera

Última revisió 23-03-2023 10:01
22/03/2023

En l'estat de sequera excepcional en què ens trobem, es permet un consum màxim per habitant i dia, de 230 litres i Vilassar de Dalt no supera aquest límit. Tot i això, es detecta un augment de consum respecte l'any passat durant els mesos de gener, febrer i el que portem del mes de març. Coincidint amb el Dia mundial de l'aigua, l'Ajuntament reitera la necessitat de fer un consum responsable d'aigua i de complir les restriccions.

Vilassar de Dalt és un dels 224 municipis que es troben en fase d'excepcionalitat per la greu sequera. Tot i això, i segons les dades de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, durant els dos primers mesos de l'any, el consum d'aigua ha augmentat respecte l'any passat. Les dades mostren que el mes de gener el consum de litres per habitant i dia va ser de 200 (l'any passat va ser de 190) i el mes de febrer va ser de 197 (quan l'any passat va ser de 193). Si la tendència continua, el consum del mes de març també serà més alt que l'any passat i, a més a més, durant els mesos d'estiu se superarà el límit de consum que estableix el decret. Això podria suposar un increment de les restriccions al municipi de Vilassar de Dalt.

Les reserves actuals d'aigua a la conca Ter-Llobregat, a la qual pertany Vilassar de Dalt, se situen al 25 % i per això, el decret de sequera estableix restriccions:

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • Només es pot fer ompliment parcial de piscines d’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants.
  • S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia