El projecte d'horta comunitària de Vilassar de Dalt, exemple de bones pràctiques

Última revisió 08-09-2023 13:57
08/09/2023

La Federació de municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis autonòmics i locals han inclòs el projecte d'horta comunitària de Vilassar de Dalt al Banc de bones pràctiques dels governs locals de Catalunya en els àmbits de la inclusió social i el medi ambient.

Des d'aquest estiu, l'horta comunitària de Vilassar de Dalt forma part del Banc de bones pràctiques dels governs locals de Catalunya de la Federació de municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis autonòmics i locals. Aquests organismes reconèixen el projecte vilassarenc en els àmbits de la inclusió social i el medi ambient com a pràctica seleccionada de referència per a altres ajuntaments i administracions. 

L’horta comunitària de Vilassar de Dalt és un espai gestionat per una associació que neix d’un procés participatiu, amb la intenció d’explotar un espai conreable que forma part de l’anella verda del municipi.

En una primera etapa de l’horta, l’ajuntament i els voluntaris van acordar com seria aquest espai i com s’havia de gestionar. Les conclusions van ser que fos un espai comunitari i per això va néixer l’Associació La Badoquera, formada pels voluntaris que participen del dia a dia de la gestió del l’hort. Cada participant, si vol, té una parcel·la individual per plantar-hi les hortalisses i fruites que desitgi. En paral·lel, totes les persones que tenen una parcel·la individual, han de participar de l’espai comunitari, on també s’hi conreen fruites i hortalisses. Els productes d’aquesta horta s’entreguen a una entitat social del municipi, que dona menjar a les persones més vulnerables de Vilassar de Dalt.

Més enllà d’aquestes tasques de conreu i explotació agrícola, l’Ajuntament també aprofita l’espai per iniciar un nou projecte de gestió de residus al municipi. Tota la poda que generen els serveis municipals de Vilassar de Dalt es porta a aquest espai, i acaba servint com a adob per al projecte de l’horta comunitària.

A més, és un espai inclòs dins l'Anella verda de Vilassar de Dalt, projecte enmarcat en l'adaptació al canvi climàtic i la naturalització dels espai urbans. 

Vídeos

La Badoquera