Finalitzen el treballs d'instal·lació de la caldera biomassa

Última revisió 23-03-2021 18:19
10/11/2020

Aquesta setmana s'han donat per finalitzats els treballs d'instal·lació de la caldera de biomassa amb l’entrega de claus per part de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament. La nova caldera abasteix d'aigua calenta els edificis de la piscina, el pavelló i el museu arxiu de Vilassar de Dalt.

La caldera de biomassa ha tingut un cost de 317.101,55 € i ha estat cofinançada pel fons FEDER i la Diputació de Barcelona. A més de la caldera i la xarxa de calor per abastir els equipaments, s’han introduït millores a les instal·lacions existents així com una monitorització que permet la telegestió de les xarxes de clima, ACS i electricitat de cada edifici.

Amb aquesta acció s’aconsegueix, a part d’obtenir energia renovable de proximitat i millorar la gestió dels boscos, un estalvi econòmic d’uns 11.000,00 € anuals així com una reducció d’emissions de CO2 de 153 tones de CO2 anuals.

 
La caldera de de biomassa funciona amb estella forestal, el compromís de l’ajuntament és realitzar la compra de la biomassa a empreses que obtinguin l’estella provinent de la gestió forestal sostenible i de treballs realitzats en relació a a prevenció d’incendis forestals dels boscos propers. En aquest sentit la primera càrrega de la sitja que alimenta la caldera ja s’ha realitzat així  i es continuarà fent fins obtenir els resultats d’un estudi que ha de dimensionar la capacitat del municipi d’abastir-se de la gestió de la fusta dels propis boscos del terme.  
 

Seguint amb el compromís municipal de lluita contra el canvi climàtic amb la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera i l’increment de l’ús d’energies renovables i netes, aquest any ja s’està treballant  en un projecte per a la col·locació de plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló municipal per abastir d’electricitat provinent de l’energia solar els edificis del SEM (piscina i pavelló) i el museu arxiu municipal.