Les obres del carrer Anselm Clavé han finalitzat aquest mes de juliol després de tres mesos i mig de treballs que han consistit en la renovació dels serveis soterrats de clavegueram, aigua i enllumenat públic, així com la canalització per al soterrament dels traçats aeris de telefonia i enllumenat.

">

Finalitzen els treballs de reurbanització del carrer Anselm Clavé

Última revisió 21-07-2022 10:56
21/07/2022

Les obres del carrer Anselm Clavé han finalitzat aquest mes de juliol després de tres mesos i mig de treballs que han consistit en la renovació dels serveis soterrats de clavegueram, aigua i enllumenat públic, així com la canalització per al soterrament dels traçats aeris de telefonia i enllumenat.

Els treballs també han inclòs punts de recollida d'aigües pluvials a l'eix del carrer i una pavimentació de plataforma única amb criteris de prioritat invertida, amb combinació de llamborda i asfalt acolorit, com la del carrer Nou.