L'empresa municipal Viserma i el CE Vilassar signen un conveni per a la gestió del camp de futbol

Última revisió 12-04-2021 09:13
12/04/2021

Viserma i el CE Vilassar han renovat les seves obligacions en un conveni signat divendres 9 d’abril a l’ajuntament. El document  estableix les obligacions dels dos ens davant la gestió del camp de futbol de Vallmorena que l’ajuntament, a través de l’empresa municipal Viserma, cedeix al CE Vilassar.

En aquest sentit, el CE Vilassar assumeix la gestió, el control i l’explotació de la totalitat de les instal·lacions del camp de de futbol per poder portar a terme la seva activitat esportiva. Entre d’altres obligacions, l’entitat haurà de mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions, aplicar el reglament de funcionament intern de la instal·lació i sufragar els consums de subministraments d’electricitat, gas i aigua pròpies de l’equipament així com les despeses de conservació i manteniment.

D’altra banda, l’Ajuntament assumeix la resta de despeses com ara personal que es requereixi per a la correcta gestió de l’equipament,  les obres de reforma que s’hi hagin de fer, el manteniment de la gespa i del sistema de reg, els tractaments contra la legionel·la...

El document té una validesa de dos anys, prorrogables per dos anys més a comptar des de la seva signatura. Podeu consultar tots els detalls del conveni en el document adjunt.

Signatura conveni CE Vilassar
Signatura conveni CE Vilassar

Documents adjunts