Llista provisional de les beques per a casal i/o colònies de l'estiu 2023

Última revisió 24-05-2023 12:34
24/05/2023

En data 23 de maig es va publicar a la web municipal i e-tauler la llista provisional de les beques per a casal i/o colònies de l’estiu 2023 atorgades, donant un termini de 15 dies hàbils per presentar el full d’inscripció a l’activitat escollida, finalitzant el termini el proper 13 de juny de 2023.

Tal com estableix l’apartat 9 de les bases d’aquesta convocatòria d’ajuts aprovades per decret núm. 2023AJUN001029 en el seu punt  9.4
“Les persones beneficiàries disposaran d’un termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional per a presentar el full d’inscripció on els seus fills/es/tutorats/des realitzaran l’activitat, en el supòsit que no l’hagin pogut aportar en el moment de la sol·licitud. Les persones beneficiàries que no aportin el document d’inscripció en el termini establert perdran el dret a beca.”
 
Per qualsevol dubte podeu trucar a la Tècnica d’Educació 627524585 o bé escriure a: domenechps@vilassardedalt.cat.

Podeu consultar la llista clicant aquí.

beques
beques