Oberta la licitació per a l'explotació del bar del camp de futbol de Vallmorena

Última revisió 04-06-2024 10:47
04/06/2024

L'Ajuntament ha obert la licitació per a l'explotació del bar del camp de futbol de Vallmorena. El termini per a la presentació d'ofertes acaba el dilluns 1 de juliol.L'Ajuntament ha obert la licitació per a l'explotació del bar del camp de futbol de Vallmorena. El termini per a la presentació d'ofertes acaba el dilluns 1 de juliol.

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert i mitjançant la forma de concurs. L'adjudicació podrà ser atorgada a la proposta que, complint les condicions del plec, sigui més avantatjosa, segons el judici de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU (en endavant VISERMA). La durada de la concessió serà de 4 anys, a comptar des de la data de la seva signatura, sense possibilitat de pròrroga.

Podeu consultar totes les condicions així com la documentació i el procediment relacionats amb aquesta licitació als documents adjunts.