Oberta la licitació per a l'explotació del bar del poliesportiu de can Banús

Última revisió 04-06-2024 11:11
04/06/2024

L'Ajuntament ha obert la licitació per a l'explotació del bar del poliesportiu de can Banús.  El termini per a la presentació d'ofertes acaba el dilluns 12 de juliol.

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert i es regirà pel present Plec de clàusules i la durada de la concessió serà de 6 anys, a comptar des de la data de la seva signatura, sense possibilitat de pròrroga.

Podeu consultar totes les condicions així com la documentació i el procediment relacionats amb aquesta licitació als documents adjunts.