Pla especial de pagament de tributs

Última revisió 11-11-2020 10:26
11/11/2020

L’Ajuntament ofereix un Pla Especial de Pagament de Tributs, un procediment que, de forma gratuïta, permet facilitar el pagament dels rebuts municipals.

Si esteu interessats en pagar de manera fraccionada els tributs de caràcter periòdic de l'exercici 2021, podeu acollir-vos al "Pla Especial de Pagament". Aquest pagament es realitzarà en deu quotes sense interessos.

Quins tributs es poden fraccionar?

El Pla especial de pagament s’aplica als rebuts de caràcter periòdic dels tributs següents:

  • Taxa de guals
  • Taxa d’escombraries
  • Impost sobre béns immobles
  • Taxa del cementiri
  • Taxa animals domèstics

Quan ho puc demanar?

Per acollir-s’hi cal sol·licitar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a través del Catàleg de Tràmits de l'ajuntament o amb una trucada al servei OAC 360 (930 267 225) fins el 15 de gener del 2021.

pla pagament tributs
pla pagament tributs

Documents adjunts