Ple ordinari de març 2024

Última revisió 14-03-2024 09:08
14/03/2024

Caràcter: Ordinària

Data: 19 de març 2024

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de febrer de 2024.

2.- Creació i designació dels membres del Grup de Treball per a la valoració del canvi del model de recollida de residus urbans.

3.- Aprovació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí, en la categoria de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteques, pel sistema d’oposició.

4.- Moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024/2025.

5.- Moció sobre la Plaça de la República.

6.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació dels Pressupostos de l’exercici 2023, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’Organisme Autònom del Museu – Arxiu Municipal i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de febrer 2024.

8.- Precs i preguntes.

Ple març
Ple març