Ple del mes de desembre 2009

Dia: 22 de desembre de 2009
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament

Ordre del dia
1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2009.
2. Aprovar una pròrroga d´un any de la concessió de les parades i llocs del Mercat del Carme.
3. Aprovar el contracte privat d´arrendament del Centre d´acollida d´animals abandonats.
4. Aprovar el model 1-2 PUOSC del Projecte de rehabilitació del casal dels Rajolers.
5. Aprovar el model 1-2 PUOSC de la Biblioteca Can Manyer (construcció) Anualitat 2010.
6. Aprovar la modificació de la configuració de la Comissió Especial de Comptes.
7. Aprovar el calendari de sessions dels òrgans col•legiats per a l´exercici 2010.
8. Aprovar inicialment l´Ordenança de convivència ciutadana de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
9. Ratificació de la tarifa de motos de Can Manyer. 
10. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2009.
L'acta es va aprovar per unanimitat.

2. Aprovar una pròrroga d´un any de la concessió de les parades i llocs del Mercat del Carme.
Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups.

3. Aprovar el contracte privat d´arrendament del Centre d´acollida d´animals abandonats.
La moció es va aprovar per consens.

4. Aprovar el model 1-2 PUOSC del Projecte de rehabilitació del casal dels Rajolers.
Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

5. Aprovar el model 1-2 PUOSC de la Biblioteca Can Manyer (construcció) Anualitat 2010.
El punt es va aprovar per consens de tots els grups.

6. Aprovar la modificació de la configuració de la Comissió Especial de Comptes.
Aquest punt va ser retirat de l'ordre del dia.

7. Aprovar el calendari de sessions dels òrgans col•legiats per a l´exercici 2010.
La moció es va aprovar per 12 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, OxV, PP i el regidor no adscrit i un en contra de la CEV.

8. Aprovar inicialment l´Ordenança de convivència ciutadana de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
El punt es va aprovar per 8 vots a favor del GEV, CiU, ERC, PSC i PP, 4 abstencions d'OxV i el regidor no adscrit i 1 vot en contra de CEV.
 
9. Ratificació de la tarifa de motos de Can Manyer.
El punt es va aprovar amb 12 a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, OxV, PP i el regidor no adscrit i un en contra de la CEV. 

10. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

11. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2009.
2. Aprovar una pròrroga d´un any de la concessió de les parades i llocs del Mercat del Carme.
3. Aprovar el contracte privat d´arrendament del Centre d´acollida d´animals abandonats.
4. Aprovar el model 1-2 PUOSC del Projecte de rehabilitació del casal dels Rajolers.
5. Aprovar el model 1-2 PUOSC de la Biblioteca Can Manyer (construcció) Anualitat 2010.
6. Aprovar la modificació de la configuració de la Comissió Especial de Comptes (retirat).
7. Aprovar el calendari de sessions dels òrgans col•legiats per a l´exercici 2010.
8. Aprovar inicialment l´Ordenança de convivència ciutadana de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
9. Ratificació de la tarifa de motos de Can Manyer.
Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:57