Ple del mes de febrer 2012

Caràcter:Ordinària.
Data: 23 de febrer de 2012.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2012.
2. Aprovació de la modificació de les condicions del préstec a llarg termini concertat amb la Caixa Penedès.
3. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva dels pressupostos generals per a 2012.
4. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva de l´acord de deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l'Ajuntament.
5. Aprovació del conveni de col•laboració entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i la propietat del Castell de Vilassar per a la realització de visites guiades.
6. Inici d´un expedient per declarar la caducitat de la concessió de domini públic per a l´explotació del Bar del pavelló poliesportiu municipal.
7. Designació dels membres del Consell Sectorial de Comerç i Promoció Econòmica.
8. Creació de la Comissió d´estudi per a la redacció de l´avantprojecte del Reglament municipal de Protocol. 
9. Aprovació inicial d´una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de Dalt a l´àmbit de la unitat de zona d´equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de sòl a l´àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.
10. Dedicació d´un espai en record i recuperació de l´historiador vilassarenc Ramon Ferrer i Tolrà.
11. Moció de CIU per al nomenament dels representants municipals del Consell Municipal de Cultura.
12. Moció de la CEV contra la reforma laboral imposada pel Govern de l´Estat.
13. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2012.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.


2. Aprovació de la modificació de les condicions del préstec a llarg termini concertat amb la Caixa Penedès.
S'aprova la moció amb 10 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC i CiU i 3 abstencions de CEV i PP.


3. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva dels pressupostos generals per a 2012.
El pressupost queda aprovat amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 vots en contra de CiU, CEV i PP.


4. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva de l´acord de deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l'Ajuntament.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 en contra de CiU, CEV i PP.


5. Aprovació del conveni de col•laboració entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i la propietat del Castell de Vilassar per a la realització de visites guiades.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.


6. Inici d´un expedient per declarar la caducitat de la concessió de domini públic per a l´explotació del Bar del pavelló poliesportiu municipal.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC, 3 abstencions de CEV i PP i 3 abstencions de CiU.


7. Designació dels membres del Consell Sectorial de Comerç i Promoció Econòmica.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.


8. Creació de la Comissió d´estudi per a la redacció de l´avantprojecte del Reglament municipal de Protocol.
S'aprova la proposta per unanimitat.


9. Aprovació inicial d´una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de Dalt a l´àmbit de la unitat de zona d´equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de sòl a l´àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 vots en contra de CiU, CEV i PP.


10. Dedicació d´un espai en record i recuperació de l´historiador vilassarenc Ramon Ferrer i Tolrà.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.


11. Moció de CIU per al nomenament dels representants municipals del Consell Municipal de Cultura.
La moció s'aprova per consens de tots els grups.


12. Moció de la CEV contra la reforma laboral imposada pel Govern de l´Estat.
S'aprova la moció amb 9 vots a favor de CEV, GEVD, OxV, ERC i PSC, 3 abstencions de CiU i 1 vot en contra de PP.


13. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.


14. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple mes de febrer 2012

Fitxer: ACTA_PLE_23_FEBRER_2012.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 57
Mida: 355,06 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2012.


2. Aprovació de la modificació de les condicions del préstec a llarg termini concertat amb la Caixa Penedès.

3. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva dels pressupostos generals per a 2012.

 

4. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva de l´acord de deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l'Ajuntament.

5. Aprovació del conveni de col•laboració entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i la propietat del Castell de Vilassar per a la realització de visites guiades.


6. Inici d´un expedient per declarar la caducitat de la concessió de domini públic per a l´explotació del Bar del pavelló poliesportiu municipal.

7. Designació dels membres del Consell Sectorial de Comerç i Promoció Econòmica.

8. Creació de la Comissió d´estudi per a la redacció de l´avantprojecte del Reglament municipal de Protocol.

9. Aprovació inicial d´una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de Dalt a l´àmbit de la unitat de zona d´equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de sòl a l´àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.

10. Dedicació d´un espai en record i recuperació de l´historiador vilassarenc Ramon Ferrer i Tolrà.


11. Moció de CIU per al nomenament dels representants municipals del Consell Municipal de Cultura.


12. Moció de la CEV contra la reforma laboral imposada pel Govern de l´Estat.

13. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.   14. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:11