Ple del mes de gener de 2010

Dia: 28 de gener de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia
1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2009.
2. Aprovar inicialment el Pressupost per al 2010.
3. Aprovar els projectes d´inversió a finançar amb el Fons Estatal per a l´Ocupació i Sostenibilitat Local - 2010 (FEOSL).
4. Aprovar definitivament la creació i constitució del Consorci D.O. Alella i dels seus estatuts.
5. Aprovar el canvi de destinació de les millores de l´obra “Projecte d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
6. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 25/10 de data 13 de gener de 2010 d´aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l´obra “Projecte d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
7. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 27/10 de data 18 de gener de 2010 de prórroga d´un any de la concessió de la parada de Bar del Mercat del Carme.
8. Moció d´OXV de supressió de la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres sense reserva de via pública.
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2009.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovar inicialment el Pressupost per al 2010.
El pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per aquest exercici 2010 és de poc més de 12.870.000 euros.
El pressupost s'aprova inicialment per 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 5 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el regidor no adscrit. 

3. Aprovar els projectes d´inversió a finançar amb el Fons Estatal per a l´Ocupació i Sostenibilitat Local - 2010 (FEOSL).
El Fons Estatal de 2010 farà arribar a Vilassar de Dalt 1 milió d'euros aproximadament que es distribuiran en quatre projectes:
- Despeses de funcionament del Centre Obert i el Servei d'Atenció Domiciliària.
- Edifici de La tela destinat a acollir l'Aula de dansa.
- Rehabilitació de l'edifici de l'antiga escola del Camí de Can Pons.
- Finalització de les pistes d'atletisme i els seus corresponents vestidors.
El punt s'aprova per 8 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC i PPC i 4 abstencions de OxV, CEV i el regidor no adscrit.

4. Aprovar definitivament la creació i constitució del Consorci D.O. Alella i dels seus estatuts.
S'aprova el punt per 9 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, CEV i PPC i 3 abstencions d'OxV i el regidor no adscrit.

5. Aprovar el canvi de destinació de les millores de l´obra “Projecte d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

6. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 25/10 de data 13 de gener de 2010 d´aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l´obra “Projecte d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

7. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 27/10 de data 18 de gener de 2010 de prórroga d´un any de la concessió de la parada de Bar del Mercat del Carme.
El punt s'aprova per consens de tots els grups municipals.

8. Moció d´OXV de supressió de la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres sense reserva de via pública.
La moció es retira del ple per ser tractada en una propera sessió.

9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Nota: El regidor d'Opció per Vilassar Joaquim Vidal excusa la seva presència al ple.

Documents

Acta del ple en format PDF.

Fitxer: gener_2010.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 38
Mida: 158,74 kB

Fitxers de so

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2009.
2. Aprovar inicialment el Pressupost per al 2010.
3. Aprovar els projectes d´inversió a finançar amb el Fons Estatal per a l´Ocupació i Sostenibilitat Local - 2010 (FEOSL).
4. Aprovar definitivament la creació i constitució del Consorci D.O. Alella i dels seus estatuts.
5. Aprovar el canvi de destinació de les millores de l´obra “Projecte d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
6. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 25/10 de data 13 de gener de 2010 d´aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l´obra “Projecte d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
7. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 27/10 de data 18 de gener de 2010 de prórroga d´un any de la concessió de la parada de Bar del Mercat del Carme.
8. Moció d´OXV de supressió de la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres sense reserva de via pública.
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:54