Ple del mes de gener del 2011

Dia: 27 de gener de 2011
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2010.
2. Aprovació del conveni de cooperació, col•laboració i coordinació amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
3. Resolució de les al•legacions presentades contra l'aprovació de la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Vilassar de Dalt, i tramesa a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
4. Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de Dalt a l'àmbit de la nau sud de Can Manyer.
5. Aprovació inicial del Reglament intern de la Policia Local de Vilassar de Dalt.
6. Aprovació del Pla Municipal d'Actuació per a la Igualtat de Gènere i Protocol municipal d'abordatge de la violència masclista a Vilassar de Dalt.
7. Aprovar una modificació en la data de la sessió de la Comissió Informativa del mes de febrer.
8. Petició de modificació de la legislació per a la introducció de la dació en el pagament de les hipoteques en determinats casos i l'eliminació de les clàusules del sòl.
9. Proposta per al control i fiscalització del projecte de can Nolla
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2010.
L'acta queda aprovada per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació del conveni de cooperació, col•laboració i coordinació amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
La moció s'aprova amb 8 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC i PPC, 1 en contra de la CEV i 4 abstencions d'OXV i el regidor no adscrit.

3. Resolució de les al•legacions presentades contra l'aprovació de la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Vilassar de Dalt, i tramesa a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC; 1 vot en contra de la CEV i 5 abstencions d'OXV, PPC i regidor no adscrit.

4. Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de Dalt a l'àmbit de la nau sud de Can Manyer.
S'aprova la moció amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit, 1 vot en contra de la CEV.

5. Aprovació inicial del Reglament intern de la Policia Local de Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC; 1 vot en contra de la CEV i 5 abstencions d'OXV, PPC i regidor no adscrit.

6. Aprovació del Pla Municipal d'Actuació per a la Igualtat de Gènere i Protocol municipal d'abordatge de la violència masclista a Vilassar de Dalt.
El pla s'aprova amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit, i 1 abstenció de la CEV.

7. Aprovar una modificació en la data de la sessió de la Comissió Informativa del mes de febrer.
La modificació queda aprovada per unanimitat de tots els grups.

8. Petició de modificació de la legislació per a la introducció de la dació en el pagament de les hipoteques en determinats casos i l'eliminació de les clàusules del sòl.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

9. Proposta per al control i fiscalització del projecte de can Nolla
S'aprova la moció amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit, i 1 abstenció de la CEV.

Sobrevinguts: 
Reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU
S'aprova la moció amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC; 1 vot en contra de la CEV i 5 abstencions d'OXV, PPC i regidor no adscrit.

Reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLUs
S'aprova la moció amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC; 1 vot en contra de la CEV i 5 abstencions d'OXV, PPC i regidor no adscrit.

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

11. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne més detalls en aquest document adjunt.

Fitxer: Ple_Gener.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 49
Mida: 301,45 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2010.

2. Aprovació del conveni de cooperació, col•laboració i coordinació amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona..

3. Resolució de les al•legacions presentades contra l'aprovació de la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Vilassar de Dalt, i tramesa a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

4. Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de Dalt a l'àmbit de la nau sud de Can Manyer.


5. Aprovació inicial del Reglament intern de la Policia Local de Vilassar de Dalt.

6. Aprovació del Pla Municipal d'Actuació per a la Igualtat de Gènere i Protocol municipal d'abordatge de la violència masclista a Vilassar de Dalt.
 
7. Aprovar una modificació en la data de la sessió de la Comissió Informativa del mes de febrer.

8. Petició de modificació de la legislació per a la introducció de la dació en el pagament de les hipoteques en determinats casos i l'eliminació de les clàusules del sòl.

9. Proposta per al control i fiscalització del projecte de can Nolla.

Sobrevinguts:

Reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.

Reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLUs.

11. Precs i preguntes..

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:31