Ple del mes de març de 2014

Caràcter: Ordinària.
Data: 27 de març de 2014.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de plens

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2014.
2. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l´exercici 2013.
3. Declarar deserta la licitació per la contractació de la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.
4. Inici i aprovació de l´expedient de contractació per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
5. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de contractació.
6. Adhesió formal a la Xarxa de Serveis Locals d´Habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona.
7. Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV contra l´aprovació definitiva del Pressupost general per a l´exercici de 2014.
8. Ratificació dels Decrets d´Alcaldia núms. 202 i 203, de designa d´advocat i procurador en els recursos contenciosos administratius núms 249/2013 i 251/2013, interposats contra l´aprovació definitiva del POUM.
9. Moció a proposta d´ADEA, oberta a tots els grups que s´hi vulguin afegir, de reafirmació de Vilassar de Dalt com a municipi en contra del sacrifici animal.
10. Donar suport a l´acord de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat per fer un salt endavant del Pacte d´Alcaldes i les alcaldesses i per una energia sostenible.
11. Reconeixement al personal de l´Ajuntament.
12. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2014.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l'exercici 2013.

3. Declarar deserta la licitació per la contractació de la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.
Es declara deserta la licitació per unanimitat de tots els grups.

4. Inici i aprovació de l'expedient de contractació per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
El punt s'aprova amb 11 vots a favor del GEVD, CIU, OXV, ERC, PSC i PP, i 2 abstencions de la CEV.

5. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de contractació.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

6. Adhesió formal a la Xarxa de Serveis Locals d´Habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

7. Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV contra l'aprovació definitiva del Pressupost general per a l'exercici de 2014.
S'aprova la inadmissió amb 11 vots a favor del GEVD, CIU, OXV, ERC, PSC i PP, i 2 en contra de la CEV.

8. Ratificació dels Decrets d'Alcaldia núms. 202 i 203, de designa d´advocat i procurador en els recursos contenciosos administratius núms 249/2013 i 251/2013, interposats contra l'aprovació definitiva del POUM.
El punt s'aprova amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC i les 6 abstencions de CIU, CEV i PP.

9. Moció a proposta d'ADEA, oberta a tots els grups que s'hi vulguin afegir, de reafirmació de Vilassar de Dalt com a municipi en contra del sacrifici animal.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

10. Donar suport a l'acord de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat per fer un salt endavant del Pacte d´Alcaldes i les alcaldesses i per una energia sostenible.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

11. Reconeixement al personal de l'Ajuntament.
El ple aprova, per unanimitat de tots els grups, reconèixer la tasca del personal de l'Ajunatment amb una antiguitat a la casa de vint anys o més.

12. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple 27 de març

Fitxer: ACTA_27_DE_MARC_DE_2014.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 35
Mida: 264,63 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2014.

2. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l´exercici 2013.

3. Declarar deserta la licitació per la contractació de la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.

4. Inici i aprovació de l´expedient de contractació per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.

5. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de contractació.

6. Adhesió formal a la Xarxa de Serveis Locals d´Habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona.

7. Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV contra l´aprovació definitiva del Pressupost general per a l´exercici de 2014.

8. Ratificació dels Decrets d´Alcaldia núms. 202 i 203, de designa d´advocat i procurador en els recursos contenciosos administratius núms 249/2013 i 251/2013, interposats contra l´aprovació definitiva del POUM.

9. Moció a proposta d´ADEA, oberta a tots els grups que s´hi vulguin afegir, de reafirmació de Vilassar de Dalt com a municipi en contra del sacrifici animal.

10. Donar suport a l´acord de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat per fer un salt endavant del Pacte d´Alcaldes i les alcaldesses i per una energia sostenible.

11. Reconeixement al personal de l´Ajuntament.

12. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:17