Ple ordinari del mes de setembre 2018

Caràcter: Ordinària
Data: 27 de setembre de 2018
Hora: 20.00h
Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 28 de juny de 2018 i de 17 de juliol de 2018
2. Aprovació del compte general de 2017
3. Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2019. (aprovació provisional)
4. Moció del PDeCAT en nom de l´Associació de Juristes pels Drets Humans el Maresme
5. Donar compte de l´informe de morositat del segon trimestre de 2018
6. Assabentar dels decrets d´Alcaldia
7. Precs i preguntes

Aprovació dels punts

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 28 de juny de 2018 i de 17 de juliol de 2018
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Aprovació del compte general de 2017
El compte general de 2017 s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 2 abstencions de la CUP i 3 vots en contra del PDeCAT i el PP.
Un compte que confirma l'estabilitat pressupostària de l'ajuntament situant el deute molt per sota del límit legal.

3. Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2019. (aprovació provisional)
El Ple aprova provisionalment, amb 7 vots a favor d'ARA Vilassar i 6 abstencions del PDeCAT, la CUP, el PP i el PSC, les ordenances fiscals per l'exercici 2019 que no suposen cap increment en cap dels tributs respecte les del 2018.

4. Moció del PDeCAT en nom de l´Associació de Juristes pels Drets Humans el Maresme
Fetes algunes esmenes sobre el redactat inicial, la moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, el PDeCAT, la CUP i els vots en contra del PP i PSC.

Sobrevingut.

Allargar el termini de 15 dies d'exposició pública de la Modificació puntual número 5 del POUM de Vilassar de Dalt, per a l'establiment dels sistemes d'habitatge dotacional públic en dues parcel·les qualificades com a sistemes d'equipaments comunitaris.
La proposta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Veïns i veïnes de la Fornaca, Sant Sebastià, La Cisa i Santa Maria intervenen per traslladar les seves queixes respecte la Modificació puntual número 5 del POUM de Vilassar, per a l'establiment dels sistemes d'habitatge dotacional públic en dues parcel·les qualificades com a sistemes d'equipaments comunitaris. (Més informació)

5. Donar compte de l´informe de morositat del segon trimestre de 2018
6. Assabentar dels decrets d´Alcaldia
7. Precs i preguntes

Documents

Acta ple setembre

Fitxer: acta_ple_27092018_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 75
Mida: 11,4 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 28 de juny de 2018 i de 17 de juliol de 20182. Aprovació del compte general de 2017

3. Acord de modificació, imposició i establiment de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l´exercici de 2019. (aprovació provisional)

4. Moció del PDeCAT en nom de l´Associació de Juristes pels Drets Humans el Maresme.

 

Sobrevingut.

Allargar el termini de 15 dies d'exposició pública de la Modificació puntual número 5 del POUM de Vilassar de Dalt, per a l'establiment dels sistemes d'habitatge dotacional públic en dues parcel·les qualificades com a sistemes d'equipaments comunitaris.

5. Donar compte de l´informe de morositat del segon trimestre de 2018
6. Assabentar dels decrets d´Alcaldia
7. Precs i preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:37