2016


1r trimestre - Calendari i pressupost
Fitxers
1r trimestre - Calendari i pressupost
1r trimestre - Calendari i pressupost
1r trimestre - Classificació econòmica
Fitxers
1r trimestre - Classificació econòmica
1r trimestre - Classificació econòmica
1r trimestre - Classificació econòmica
Fitxers
1r trimestre - Classificació econòmica
1r trimestre - Classificació econòmica
1r trimestre - Despeses corrents
Fitxers
1r trimestre - Despeses corrents
1r trimestre - Despeses corrents
1r trimestre - Ingressos corrents
Fitxers
1r trimestre - Ingressos corrents
1r trimestre - Ingressos corrents
1r trimestre - Ingressos de capital i financers
Fitxers
1r trimestre - Ingressos de capital i financers
1r trimestre - Ingressos de capital i financers
2n trimestre - Calendari i pressupost
Fitxers
2n trimestre - Calendari i pressupost
2n trimestre - Calendari i pressupost
2n trimestre - Classificació econòmica
Fitxers
2n trimestre - Classificació econòmica
2n trimestre - Classificació econòmica
2n trimestre - Despeses corrents
Fitxers
2n trimestre - Despeses corrents
2n trimestre - Despeses corrents
2n trimestre - Ingressos corrents
Fitxers
2n trimestre - Ingressos corrents
2n trimestre - Ingressos corrents
2n trimestre - Ingressos de capital i financers
Fitxers
2n trimestre - Ingressos de capital i financers
2n trimestre - Ingressos de capital i financers
2n trimestre - Operacions de capital i financeres
Fitxers
2n trimestre - Operacions de capital i financeres
2n trimestre - Operacions de capital i financeres
2n trimestre - Operacions de capital i financeres - duplicat
Fitxers
2n trimestre - Operacions de capital i financeres
2n trimestre - Operacions de capital i financeres
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-01-2020 15:28