L'Ajuntament presenta la liquidació del Pressupost 2020 amb tots els indicadors de solvència en positiu

Última revisió 23-02-2021 13:07
23/02/2021

Després d’un any complicat a causa de la pandèmia de la Covid-19, l’Ajuntament ha tancat l’exercici 2020 amb unes excel·lents dades que posen de manifest, un cop més, la seva bona situació financera. 

L’exercici del darrer any ha reforçat la tendència positiva en tots els indicadors de solvència econòmica com l’estalvi net, el romanent de tresoreria, el deute i el període mitjà de pagament a proveïdors. Uns bons resultats que han servit al consistori per fer front a les necessitats econòmiques i socials de la població ocasionades per la pandèmia.

Amb tot, s’han pogut destinar més de 400.000€ extraordinaris a pal·liar els efectes de la Covid-19 a Vilassar i s’han fet inversions  reals efectives per un import superior a 1.270.000€. Tot plegat sense haver d’ incrementar els impostos municipals.

D’altra banda, el romanent acumulat de tresoreria s’eleva fins als 2.077.915,28€, xifra que permetrà poder dedicar recursos addicionals per garantir el suport necessari derivat de l’actual crisi sanitària i preparar un pla d’acció de millora de la via pública.  

Totes les àrees de l’Ajuntament han treballat amb molta cura per tal d’assegurar el manteniment de les inversions previstes i la despesa essencial. La principal prioritat ha estat donar cobertura a les necessitats socials creixents fruït de la crisi actual, sense incrementar la càrrega fiscal. 

Les principals magnituds de tancament del 2020 han estat les següents: 

  • Resultat pressupostari: +1.599.23,42€
  • Estalvi net: +1.205.259,33€ 
  • Romanent de tresoreria acumulat: +2.077.915,28€
  • Recursos líquids: +1.532.500,75€
  • Inversions realitzades: +1.270.661,17€
  • Noves inversions per millorar la neteja viària: +325.000€ en noves escombradores, alhora que s’han doblat el nombre de persones assignades al servei. 
  • Reducció despeses financeres d’un 40%, fruït de la negociació de les condicions amb els bancs i amortització de préstecs. 
  • Endeutament: reducció d’un 4 % del rati, amb un percentatge final del 65,29%. 

 

Pressupost
Pressupost