Ja es poden consultar les propostes que han superat la validació tècnica dels Pressupostos Participatius

Última revisió 21-06-2022 15:03
16/06/2022

Durant aquests darrers mesos, el personal tècnic de l’Ajuntament ha estat valorant una per una les 178 propostes rebudes durant la primera fase dels Pressupostos Participatius. D’aquestes se n’han validat 90 per complir amb tots els requisits tècnics i econòmics del procés. Finalment aquestes 90 s’han reduït a 58 per motius de similitud. A partir d’aquí s’inicia la tercera fase amb la jornada de priorització en què la ciutadania decidirà les propostes que passaran a la votació final.

Tant les propostes validades, com les que s’han descartat perquè no s’ajusten plenament a les normes del procés (a cada proposta s'explica el motiu de l'exclusió), es poden consultar a la pàgina web https://participa.vilassar.cat/pressupostos-participatius/1

La tercera fase del procés, el taller de priorització, tindrà lloc el 30 de juny, a les 19 h, a la Sala polivalent L’Estrella. La participació en aquesta jornada és clau per decidir col·lectivament quines propostes mereixen passar a la següent fase de votació.

Podeu consultar tota la informació del procés particpatiu a participa.vilassar.cat