Després de 4 anys de treball conjunt en polítiques d’habitatge social, l’Ajuntament i la Fundació del tercer sector, Habitat 3, han signat un nou conveni de col·laboració per seguir ampliant el parc d'habitatge de lloguer social del municipi.

">

L'Ajuntament i Hàbitat 3 continuen apostant pel lloguer social del municipi

Última revisió 25-01-2023 09:55
25/01/2023

Després de 4 anys de treball conjunt en polítiques d’habitatge social, l’Ajuntament i la Fundació del tercer sector, Habitat 3, han signat un nou conveni de col·laboració per seguir ampliant el parc d'habitatge de lloguer social del municipi.

L’objectiu del conveni amb Habitat 3 és generar les condicions necessàries per incrementar el parc d'habitatge social i assequible a Vilassar mitjançant la mobilització d’habitatges buits. Els incentius per als propietaris d'aquests habitatges són un conjunt d'acords que comporten, a canvi de la cessió temporal de l'habitatge al municipi, possibles arranjaments i/o rehabilitacions, com també seguretat en el cobrament dels lloguers acordats pel temps de cessió. Durant aquests darrers 4 anys, l’Ajuntament ha aconseguit 6 habitatges, 3 del mercat privat i 3 municipals

A banda d’això, el conveni amb Habitat 3 incorpora també un servei d'assessorament jurídic per a persones que es troben en risc de pèrdua d'habitatge. Durant el 2023, s’han derivat des dels Serveis Socials municipals, 44 casos de risc de pèrdua de l’habitatge habitual, de les quals Habitat 3 n’ha resolt favorablement una quinzena. Pel que fa la resta, actualment estan en negociacions amb bancs i grans tenidors pel lloguer social o fent el seguiment dels processos judicials.

Amb tot, l’objectiu d’aquest nou conveni és seguir ampliant el parc d'habitatge de lloguer social del municipi i continuar reforçant les polítiques dels dret a l’habitatge per a persones i famílies vulnerables.