L'Ajuntament ja ha condicionat el solar de Cal Pere Català com a aparcament públic gratuït, fruit del conveni de cessió temporal signat amb la propietat.

">

Nou aparcament públic a Cal Pere Català

Última revisió 13-03-2023 11:24
13/03/2023

L'Ajuntament ja ha condicionat el solar de Cal Pere Català com a aparcament públic gratuït, fruit del conveni de cessió temporal signat amb la propietat.

Per un període mínim d'un any, l'Ajuntament podrà fer ús d'aquest terreny que ha habilitat com a aparcament, després de signar un conveni amb el seu propietari que el cedeix fins que no n'hagi de disposar. D'aquesta manera, s'amplia la dotació d’aparcaments públics distribuïda al municipi amb la fórmula de cessions temporals com és el cas, també, dels terrenys del carrer Canyamar, can Jaumetó, can Gasull o can Maians.

Des de l'Ajuntament es planteja la utilització de terrenys privats en desús per a usos temporals com una alternativa que pot complementar els usos dels solars públics. En el cas de solars privats, es plantegen convenis de cessió  per a ús públics i amb terminis definits, amb contraprestacions i beneficis per als propietaris com pot ser la neteja del solar. Aquestes intervencions municipials no suposen hipotecar els usos finals ni dilatar els terminis d’execució. Es tracta de dinamitzar espais en situació d’abandonament i acumulació de brutícia i incorporar-los a l’oferta d’espais d’ús públic. I és que, des del consistori, es fa una aposta per l’obertura d’aquests solars i la seva incorporació al sistema d’espais i equipaments públics amb l'objectiu d'implantar mesures de millora de l’espai públic i revitalitzar sectors del municipi amb mancances.