Els veïns i veïnes de Vilassar han decidit amb el seus vots (1.056) els projectes guanyadors dels pressupostos participatius 2022. El projecte més votat, amb 451 vots, ha estat l’ampliació de l’skate park, seguit del tancament de fusta per a contenidors amb 314 i la recuperació de fonts històriques que ha obtingut 297 vots. La resta de propostes que també es podran executar dins el pressupost de 185.000€ són la millora de la il·luminació del camí de la Costa (283), un rocòdrom infantil a can Rafart (213) i un altre a les pistes d’atletisme (176), miralls als encreuaments de La Fornaca (151), la millora dels contenidors del Camí de Mataró (64) i una font al parc de can Sabatés-can Cabanyes (31).

">

Nou propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius 2022

Última revisió 19-10-2022 14:38
19/10/2022

Els veïns i veïnes de Vilassar han decidit amb el seus vots (1.056) els projectes guanyadors dels pressupostos participatius 2022. El projecte més votat, amb 451 vots, ha estat l’ampliació de l’skate park, seguit del tancament de fusta per a contenidors amb 314 i la recuperació de fonts històriques que ha obtingut 297 vots. La resta de propostes que també es podran executar dins el pressupost de 185.000€ són la millora de la il·luminació del camí de la Costa (283), un rocòdrom infantil a can Rafart (213) i un altre a les pistes d’atletisme (176), miralls als encreuaments de La Fornaca (151), la millora dels contenidors del Camí de Mataró (64) i una font al parc de can Sabatés-can Cabanyes (31).

La tria de propostes s’ha fet de més vots a menys fins a cobrir el pressupost establert de 185.000€. En cas que, seguint aquest ordre, un projecte hagi sobrepassat el pressupost s’ha buscat el següent que s’hi adeqüi segons l’import.

En aquesta segona edició han votat un total de 1.056 persones, xifra que suposa un 13,3% de participació, 4 punts per sobre de la primera edició.

Podeu consultar tota la informació del procés a participa.vilassar.cat