Caràcter: Ordinària

Data: 27 d'abril del 2023

Hora: a les 20 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

">

Ple del mes d'abril de 2023

Última revisió 24-04-2023 12:44
24/04/2023

Caràcter: Ordinària

Data: 27 d'abril del 2023

Hora: a les 20 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2023 i de l'extraordinària i urgent de 5 d'abril de 2023.

2.- Inici de la tramitació del reglament del sistema general de productivitat.

3.- Ratificació del decret núm. 2023AJUN001065, del 13 de març de 2023, per a l'aprovació de la delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme i l’aprovació del conveni i de l'annex de delegació parcial de competències per al Programa Treball i Formació 2023 (línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS).

4.- Aprovació provisional i verificació de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.

5.- Modificació inventari de béns de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i del Museu-Arxiu a 31 de desembre de 2022.

6.- Resposta al recurs de reposició presentat a l’acord de Ple de 23 de febrer de 2023 en què es desestima la sol·licitud presentada per l'inspector sobre la seva compatibilitat.

7.- Moció perquè l'Andreu Vidal i Gil, fill adoptiu del municipi, sigui retornat i enterrat en el cementiri de Vilassar.

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de març 2023.

9.- Precs i preguntes.