Ple del mes de novembre

Última revisió 22-11-2021 11:37
22/11/2021

Caràcter: Ordinària

Data: 25 de novembre de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 d'octubre de 2021.

2.- Informe anual  2020 del Defensor del Ciutadà.

3.- Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2022.

4.- Modificació del pressupost vigent per a 2021, transferència de crèdit del fons de contingències, i aprovació d’unes subvencions nominatives a entitats de l’àmbit de la joventut, de la cultura i de la prevenció dels incendis forestals.

5.- Adjudicació del concurs per a la concessió demanial per a l’adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

6.- Pròrroga del Pla Local de Joventut 2018-2021 per a l’exercici 2022.

7.- Moció en suport a l’Arnau Móra i els 7 del 30G.

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del mes d'octubre de 2021.

9.- Precs i preguntes.