Després que el Departmanet d’Interior hagi prorrogat el Pla Alfa a nivel 3, per perill extrem d’incendi forestal, segueixen vigents les restriccions d’accés al Parc Serralada Litoral establertes per la Resolució INT/2247/2022, de 14 de juliol.

 

">

Segueix vigent la prohibició d'accedir al Parc Serralada Litoral

Última revisió 20-07-2022 10:43
20/07/2022

Després que el Departmanet d’Interior hagi prorrogat el Pla Alfa a nivel 3, per perill extrem d’incendi forestal, segueixen vigents les restriccions d’accés al Parc Serralada Litoral establertes per la Resolució INT/2247/2022, de 14 de juliol.

 

Atesa la Resolució INT/2247/2022, de 14 de juliol que estableix determinades restriccions, l'activació simultània del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) i el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), L’Ajuntament ha dictat el Decret 2022AJUN001833 de 19 de juliol de 2022 amb la següent resolució:

 

  1. Prohibir la circulació de persones i vehicles al Parc de la Serralada Litoral i zones ambmassa forestal al municipi de Vilassar de Dalt mentre duri actiu el Pla Alfa 3 establertpel cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, excepte persones autoritzats o vinculades a la zona.
  2. Recordar que aquestes mesures són per a la prevenció d’incendis forestals i per evitar situacions que posin en risc la integritat de les persones així com l’ús innecessari d’efectius d’emergències.
  3. En relació a l’anterior i a mode d’aclariment, a part de les mesures establertes en la RESOLUCIÓ INT/2293/2022:
  4. Queden prohibides les activitats esportives i les activitats de restauració.”
  5.  Les activitats que ofereixen pernoctació, tenen restringida l’activitat de restauració a oferir menjars als hostes actuals.
  6. Notificar-ho a les següents administracions: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Parc de la Serralada Litoral.
  7. Notificar-ho a la Policia Local i al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per fer-ne la difusió.

 

Així doncs, queda prohibit sortir a caminar, fer qualsevol tipus d’esport o anar als restaurants de la zona de muntanya. Només podran oferir servei de menjadors aquelles activitats turístiques amb pernoctació i només als hostes actuals.

Aquestes mesures s’adopten per prevenir incendis forestals i alhora per evitar l’activació dels serveis d’emergències en un context de perill extrem i poder-los dedicar allà on calgui.

Aquestes mesures seran d’aplicació fins que es desactivi el pla alfa a nivell 3.

Link de la resolució de la gene: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=934112

Link del mapa pla alfa: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/