S'obre el procés per escollir nou Jutge o Jutgessa de Pau

Última revisió 15-09-2021 10:29
15/09/2021

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt ha obert el procés per renovar el càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau que finalitza el mandat de quatre anys pel qual va ser nomenat.

Els interessats/des poden presentar la seva sol·licitud abans del 15 d'octubre del 2021. Per ser elegit cal ser espanyol, major d'edat, i no estar inclòs en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes per la llei. A més de complir tots els requisits, per ser escollit cal comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple de l'Ajuntament.

Actualment, el càrrec de Jutge de Pau l'ocupa Carles Amorós que va ser renovat en el ple del mes de març del 2017.

Jutge de pau
Jutge de pau