Torna Singulars, un programa de formació i orientació per a joves

Última revisió 18-01-2023 09:36
16/01/2023

L'àrea de Promoció econòmica i la Fundació Gentis engeguen de nou el projecte Singulars, un programa d’orientació i formació adreçat a joves de Vilassar de Dalt d’entre 16 i 29 anys, demandants d'ocupació.

La Fundació Gentis, en el marc dels programes cde col.laboració amb el Servei de Promolció Econòmica de l’Ajuntament de Vilassar obre de nou convocatòria per participar al programa Singulars.

Singulars és un programa d'orientació que s'inicia amb l'objectiu de millorar les oportunitats d'inserció laboral i de retorn al sistema educatiu dels i les joves de Vilassar. El programa consta de 5 itineraris formatius: Tecnològic, Comerç, Hostaleria, Esports i Energies renovables amb una metodologia que combinarà formació amb accions participatives, accions d'entorn productiu i sessions d'orientació.

Per poder participar en el projecte cal tenir entre 16 i 29 anys, i ser demandant d’ocupació (DONO). 

La selecció dels participants en el projecte es realitzarà a través de diverses convocatòries de sessions informatives d'aproximadament hora i mitja de durada, on s'explicarà en què consisteix el projecte, es faran entrevistes inicials als interessats i es recollirà la documentació obligatòria que cal presentar per poder entrar en la selecció de participants. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EL DIA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA

1. DNI o NIE en vigor.
2. Per a menors d'edat: 
    - DNI de la persona Tutora (pare/mare/tutor legal).
    - En cas de menors tutelats per la DGAIA caldrà una còpia de la resolució de tutela.
3. Targeta DARDO (El document on apareix la data de renovació de l'atur). Recordar porteu les claus d'accés.
 

Més informació:
Alba Otero Perandones
Tècnica  Orientació  Singulars 
C/ Can Pons, 39 -43 (08339) Vilassar de Dalt
660 91 12 16 | aotero@gentis.org
www.gentis.org

Singulars
Singulars