Procés selectiu per a la provisió temporal, en comissió de serveis, d'un lloc de treball d'agent de la policia local.