Compte general

 

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l’Entitat local ha d’elaborar al final de cada any per informar sobre la situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l’any. Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l’Ajuntament durant l’any a què es referix el Compte general. També informa de com s’ha executat el pressupost municipal i ofereix informació sobre quina quantitat i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut en aquest any, quants recursos s’han obtingut l’any i quins han estat aquests recursos.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-01-2020 12:59