Modificacions pressupostàries


Els crèdits aprovats per la Llei de pressupostos poden ser objecte de determinades modificacions durant el decurs de l’exercici. Aquestes variacions en el pressupost es produeixen, principalment, per tres motius:

  •    per un canvi en els objectius inicials,
  •    per la insuficient dotació d’un o de diversos crèdits, o
  •    per la seva duració temporal.

S’ha de considerar que el pressupost s’elabora durant l’últim trimestre de l’exercici anterior al de la seva aplicació i, per tant, hi ha circumstàncies inicialment no previstes que al llarg de l’execució del pressupost obliguen a efectuar modificacions en els crèdits aprovats. Per aquest motiu, aquest procediment es regula tant en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (articles 39-45), com en les lleis de pressupostos anuals (normalment el capítol II del títol I està dedicat al règim de les modificacions pressupostàries).


Modificacions pressupostàries 2019
Fitxers
Modificacions pressupostàries 2019
Modificacions pressupostàries 2019
Modificacions pressupostàries 2018
Fitxers
Relació de modificacions pressupostàries 2018
Relació de modificacions pressupostàries 2018
Modificacions pressupostàries 2017
Fitxers
Modificacions pressupostàries 2017
Modificacions pressupostàries 2017
Modificacions pressupostàries 2016
Fitxers
Relació de les modificacions pressupostàries de l'any 2016Decret modificació 1Decret modificació 2 Decret modificació 3Decret modificació 4Decret modificació 5Decret modificació 6Decret modificació 7Decret modificació 8Decret modificació 9Decret modificació 10Decret modificació 11Decret modificació 12Decret modificació 14Decret modificació 15Decret modificació 16Decret modificació 17Decret modificació 18Decret modificació 19Decret modificació 20Decret modificació 21Decret modificació 23Decret rectificació 23Decret modificació 24Decret modificació 25
Relació de les modificacions pressupostàries de l'any 2016
Decret modificació 1
Decret modificació 2
Decret modificació 3
Decret modificació 4
Decret modificació 5
Decret modificació 6
Decret modificació 7
Decret modificació 8
Decret modificació 9
Decret modificació 10
Decret modificació 11
Decret modificació 12
Decret modificació 14
Decret modificació 15
Decret modificació 16
Decret modificació 17
Decret modificació 18
Decret modificació 19
Decret modificació 20
Decret modificació 21
Decret modificació 23
Decret rectificació 23
Decret modificació 24
Decret modificació 25
Modificacions pressupostàries 2015
Fitxers
Relació de modificacions 2015Modificació 1Modificació 2Modificació 3Modificació 5Modificació 6Modificació 7Modificació 8Modificació 9Modificació 10Modificació 11Modificació 12Modificació 13Modificació 14Modificació 15Modificació 16Modificació 17Modificació 19Modificació 19Modificació 20Modificació 21Modificació 22Modificació 23Modificació 24Modificació 25Modificació 26Modificació 27Modificació 28Modificació 29Modificació 30Modificació 32Modificació 32
Relació de modificacions 2015
Modificació 1
Modificació 2
Modificació 3
Modificació 5
Modificació 6
Modificació 7
Modificació 8
Modificació 9
Modificació 10
Modificació 11
Modificació 12
Modificació 13
Modificació 14
Modificació 15
Modificació 16
Modificació 17
Modificació 19
Modificació 19
Modificació 20
Modificació 21
Modificació 22
Modificació 23
Modificació 24
Modificació 25
Modificació 26
Modificació 27
Modificació 28
Modificació 29
Modificació 30
Modificació 32
Modificació 32
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-01-2020 15:20