Pressupostos anys anteriors


Pressupost 2017
Fitxers
Pressupost 2017
Pressupost 2017
Expedient Pressupost 2016
Fitxers
Expedient Pressupost 2016Informe d'intervenció i estabilitat pressupostària
Expedient Pressupost 2016
Informe d'intervenció i estabilitat pressupostària
Pressupost 2015
Fitxers
Estat ingressos i despeses AjuntamentIngressos i despeses VisermaIngressos i despeses La MassaIngressos i despeses MuseuProposta pressupost 2015 (aprovació inicial)
Estat ingressos i despeses Ajuntament
Ingressos i despeses Viserma
Ingressos i despeses La Massa
Ingressos i despeses Museu
Proposta pressupost 2015 (aprovació inicial)
Pressupost 2014
Fitxers
Proposta d'acordMemòria del regidor d'HisendaIngressos Ajuntament per capítolsDespeses ajuntament per capítolsIngressos MuseuDespeses MuseuIngressos EmissoraDespeses EmissoraIngressos La MassaDespeses La MassaViserma ingressosViserma despesesPla financer de les inversions
Proposta d'acord
Memòria del regidor d'Hisenda
Ingressos Ajuntament per capítols
Despeses ajuntament per capítols
Ingressos Museu
Despeses Museu
Ingressos Emissora
Despeses Emissora
Ingressos La Massa
Despeses La Massa
Viserma ingressos
Viserma despeses
Pla financer de les inversions
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-01-2020 12:30