L'Ajuntament es dota d'un Estudi de Mobilitat Urbana i Sostenible

Última revisió 17-03-2021 09:46
16/03/2021

Després de mesos de treball, Vilassar ja disposa d’un Estudi de Mobilitat Urbana i Sostenible.  Aquest nou document permetrà la transformació i la recuperació de l’espai públic amb actuacions que fomentin la mobilitat a peu i els espais de convivència per a la ciutadania.

 

Han estat mesos de treball conjunt entre tècnics de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona per elaborar un estudi de mobilitat sostenible aplicable al municipi. Aquest estudi s’ha acompanyat i complementat per un Procés Participatiu i un assessorament tècnic de les propostes ciutadanes i una revisió posterior dels documents en clau de gènere. La seva elaboració també ha estat seguida per una Comissió amb representació dels diferents col·lectius, així com de regidors i tècnics municipals, amb l’objectiu de validar el treball realitzat a cada una de les fases i pel Consell de Mobilitat i Seguretat local. El document resultant ha esta aprovat pel Ple.

Per elaborar l'estudi s'han tingut en compte els objectius de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 9/2003:

  1. Configurar un sistema de transport eficient
  2. Augmentar la integració social i l’accessibilitat més universal
  3. Incrementar la qualitat de vida de la ciutadania
  4. Millorar les condicions de salut de la ciutadania
  5. Incrementar la seguretat en els desplaçaments
  6. Establir pautes de mobilitat més sostenibles

En aquest sentit, el document inclou també els ja estudis ja existents com el Pla d’accessibilitat, el Pla de seguretat vial, l’Estudi de camins escolars... amb els quals l’Ajuntament reforça la voluntat de seguir impulsant una mobilitat sostenible al municipi i es dota d'un instrument que orienti el desenvolupament de les diferents accions fins al 2026.

Podeu consultar l'Estudi de Mobilitat Urbana i Sostenible en aquest enllaç.

 

Et pot interessar