Pla de Poda

A l'arbrat de Vilassar de Dalt s’hi aplica la poda de manteniment que consisteix a corregir errors que es produeixin en l’estructura de l’arbre i evitar conflictes amb l’entorn: eliminar branques seques o trencades, o que tinguin indicis de risc, retirar suplents que desequilibren la capçada, treure branques baixes que suposen un obstacle de pas o per la llum, escurçar branques baixes madures...

La programació i implantació de criteris objectius de poda es va iniciar el 2018 amb el desplegament del Pla de Poda, una eina essencial per planificar les actuacions més idònies per l'arbrat del municipi.

Hi ha nombroses evidències científiques que determinen que la presència de natura en el nostre entorn proper és fonamental per a la salut, ja que aporta, a part de valors econòmics i paisatgístics, beneficis ambientals i saludables a les persones. Amb el Pla de Poda es fa una revisió anual de cada un dels arbres del poble, valorant individualment la necessitat o no de poda, i la millor època de l’any per realitzar-la.

A Vilassar es fan tres tipus de poda segons la varietat, l’estat o la situació de l’arbre:

  • Poda de manteniment. És la que es fa majoritàriament i que es pot portar a terme durant tot l’any. És molt important la seva funció preventiva. La finalitat de la poda de manteniment és corregir errors que es produeixin en l’estructura de l’arbre i evitar conflictes amb l’entorn: eliminar branques seques o trencades, o que tinguin indicis de risc, retirar suplents que desequilibren la capçada, treure branques baixes que suposen un obstacle de pas, escurçar branques baixes madures...
  • Poda de reforma. És una actuació extraordinària que es fa en casos determinats i perquè l’estructura de l’arbre ho requereix per motius de seguretat. Es fa només en època de parada vegetativa. Es tracta de deixar l’arbre amb una capçada més continguda, baixa i segura que es mantingui en el temps sense necessitat de més intervencions. Per aconseguir-ho cal realitzar els talls eliminant els suplents més joves resultants de les podes anteriors. Un cop s’arriba aquesta fase, ja només s’hauran de fer podes de manteniment
  • Poda de periòdica. Es fa anualment en determinades èpoques de l’any amb l’objectiu d’eliminar fruits carnosos que generen conflictes a la via pública.

Els criteris per escollir el tipus de poda és la inspecció visual d’un tècnic especialista sempre seguint les directrius generals del Pla de Poda de Vilassar de Dalt.

Des de l'Ajuntament s'aposta per tenir un arbrat sa i segur, tot i que comporti haver d'intensificar els treballs de neteja i recollida de fulles en moments puntuals de l'any. Cal que la població també prengui consciència de la importància de posar en valor el verd urbà de què disposem a Vilassar, tot i les molèsties que pugui generar.

Per més informació podeu consultar el document del Pla de Poda.

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-03-2024 09:12