canal Youtube de l'Ajuntament

 

 

">

Ple extraordinari del mes de març

Última revisió 15-03-2022 14:10
15/03/2022

Caràcter: EXTRAORDINÀRI

Data: 17 de març de 2022 

Hora: 20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament

 

 

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 24 de febrer de 2022.

2.- Aprovació dels documents i la forma de gestió per al servei d’abastament d’aigua al municipi de Vilassar de Dalt.

3.- Aprovació dels documents i la forma de gestió per al servei de clavegueram al municipi de Vilassar de Dalt.

4.- Nova designació dels membres del Grup de Treball sobre la gestió pública de l’aigua i del clavegueram.

5.- Modificació del pressupost vigent per a 2022, en la modalitat de transferència de crèdit entre partides, i aprovació d’una subvenció nominativa de caràcter extraordinari a favor del Consell Esportiu del Maresme.

6.- Aprovació del conveni per subvenció nominativa a favor de l'Associació Fotogràfica EspaiFoto per a la realització del festival Revela'T 2022 i pagament de bestreta

 

Et pot interessar