Mesures econòmiques per fer front a la crisi del Coronavirus

Davant la crisi causada pel coronavirus Covid-19, l'Ajuntament ja ha posat en marxa el paquet de mesures econòmiques per reduir l'impacte que pugui tenir per a les famílies i pel sector econòmic local. Entre aquestes mesures hi ha l'endarreriment dels terminis per pagar diferents tributs, així com la suspensió de les quotes dels serveis municipals mentre duri l'estat d'alarma o els ajuts directes al comerç local.

 • Creació de diversos fons de contingència amb el superàvit generat per l’Ajuntament l’any 2019 i d’altres partides del pressupost 2020 que s’han modificat per tal de donar resposta a les necessitats que puguin esdevenir-se d'aquesta crisi sanitària. Aquests fons superen els  300.000 euros, amb la possibilitat de ampliar la xifra si fos necessari, i ja s’estan destinant a ajudes a famílies en situació de vulnerabilitat, ajudes al petit comerç, i a d’altres situacions d’ajut social.
 • Mesures de suport al comerç,  a través d'un programa de subvencions de 50.000 €, ampliable si aquest import fos insuficient. Es beneficiaran d'aquest ajut aquells comerços que ha hagut de tancar per les restriccions de l’actual alerta sanitària, o que hagin vist disminuïda dràsticament la seva activitat.
  • Conceptes subvencionables: Lloguer o préstecs associats al local del comerç, pagament de sous a treballadors o brossa comercial, amb un màxim de 750 € per comerç.
  • Percepció de la subvenció: En un termini d'una setmana des de la presentació de la sol·licitud.
  • Preparació d’un programa de reactivació del comerç local, a aplicar a la fi de l’actual període de confinament.
 • Suspensió temporal de les quotes dels serveis municipals no prestats. No es cobraran aquests serveis, mentre duri l'estat d'alarma: Escola Bressol Municipal,  Aula de Música i  Aula de Dansa,  ocupació de via pública, SEM Can banús, activitats del Casal de la Gent Gran, mercat setmana, Casal de Dia i Centre Obert.
 • Suspensió del cobrament dels rebuts de lloguer als locals comercials propietat de Viserma i /o Ajuntament que han hagut de tancar amb motiu de les mesures d'alerta sanitària.
 • Suspensió del cobrament de les concessions municipals. L’Ajuntament no cobrarà les quotes dels bars que son concessió municipal, en diferents espais, mentre duri la situació actual.
 • Suspensió del cobrament zones blaves.
 • Indemnització dels contractes públics. Per tal de garantir l’ocupació, i amb les possibilitats que atorga el RD 8/2020, l’Ajuntament indemnitzarà les empreses amb contractes en vigor i que no puguin prestar els serveis, amb la condició que mantinguin tots els treballadors en plantilla.
 • Compromís de manteniment de les inversions. Per tal de mantenir el nivell d’activitat econòmica que asseguri el manteniment d’ocupació, l’Ajuntament mantindrà el pla d’inversions previst en el pressupost 2020.
 • Compromís amb el segment de cultura i festes populars. Com a conseqüència de l’anul·lació de la Festa Major dels Sants Màrtirs, l’Ajuntament no anul·larà cap contractació de grups musicals, d’animació infantil o culturals, atés les dificultats que aquest sector està travessant. Aquestes activitats es traslladaran i se sumaran a la programació de la festa de Sants Genís.
 • Flexibilitat tributària.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Es prorroga el termini de pagament, fins el 02 de Juny.
  • Taxa de recollida de la brossa: Ajornament d’un mes en el cobrament de la 1ª fracció, que passa del dia 06 d’abril al dia 05 de maig.
  • IBI domiciliat: S’ajornen els pagaments: 2ª fracció es cobrarà el dia 06 de juliol, 3ª fracció es manté el dia 07 de setembre i la 4ª fracció es cobrarà el dia 21 de desembre.
  • IBI no domiciliat: Possibilitat de domiciliar,  i d’aquesta forma poder pagar-ho en 4 terminis. La 1ª fracció seria el 05 de juny, i la resta de fraccions els dies 06 de Juliol, 07 de setembre i 21 de desembre.
  • Altres tributs: Possibilitat de fraccionar qualsevol altre tribut municipal.  (Mesures potestatives que es poden demanar a través d’instància genèrica, o al telèfon 93 026 72 25).
  • Suspensió temporal de les taxes de serveis municipals no prestats: (Escola bressol, serveis esportius, piscina, ocupacions via pública, mercat setmanal, casal gent gran, casal de dia i centre obert, etc.).
  • Recaptació executiva: No es dictaran provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.
  • Multes de trànsit: se suspenen els terminis.
  • Nou calendari fiscal 2020 actualitzat amb les mesures adoptades per la Covid-19
    

Tots els tràmits amb l'Ajuntament s'hauran de fer electrònicament a través de la Seu electrònica.
 

Imprimir

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 11:22