Ple ordinari del mes de juliol del 2017

Caràcter: Ordinària.
Data: 27 de juliol de 2017
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2017.
2. Aprovació de les festes locals per a l’any 2018.
3. Proposta de nomenament de jutge de pau titular i substitut.
4. Resolució de l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei municipal d’abastament d’aigua potable de Vilassar de Dalt.
5. Establiment de tarifes del servei públic municipal d’abastament d’aigua.
6. Aprovació del conveni regulador sobre obres d’inversió amb la concessionària del servei municipal d’aigües
7. Aprovació inicial de la modificació puntual del Reglament de Participació Ciutadana.
8. Encomana del servei de neteja d’edificis municipal a la mercantil Viserma, SLU.
9. Nomenament dels membres de la Comissió de Masoveria Urbana.
10. Designació de membres de la Comissió de Patrimoni.
11. Ratificació de la Declaració sobre el model territorial al Maresme acordada pel Consell de Territori i Sostenibilitat.
12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Vilassar de Dalt rebutjant el referèndum il•legal anunciat per al proper 1 d’octubre de 2017.
13. Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
14. Sobrevingut
14.1 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal.
15. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2017.
16. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona en relació al Manifest unànime de la Junta de Portaveus sobre el suport a la “Setmana Helen Keller de conscienciació sobre la sordceguesa”.
17. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.
18. Donar compte de l’edicte publicat al DOGC en relació a la sentència del TSJC dictada en el recurs contenciós administratiu número 251/13.
19. Donar compte de l’edicte publicat al DOGC en relació a la sentència del TSJC dictada en el recurs contenciós administratiu número 249/13.
20. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona “per un cens d’edificis municipals amb risc d’amiant”.
21. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre els comptadors telegestionables.
22. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre adhesió a la campanya “No puc esperar”.
23. Donar compte de l’acord del Consell Comarcal del Maresme sobre aprovació del Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat 2017-2020.
24. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
25. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2017.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Aprovació de les festes locals per a l’any 2018.
S'aproven els dies 30 d'abril i 21 de maig com a festes locals del 2018.

3. Proposta de nomenament de jutge de pau titular i substitut.
El Ple aprova el nomenament del Sr. Carlos Amorós Boquet com a Jutge de Pau de Vilassar i el Sr. Jaume Forgas Blanch com a Jutge suplent.

4. Resolució de l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei municipal d’abastament d’aigua potable de Vilassar de Dalt.
S'aprova la resolució amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar 3 abstencions de la CUP i PSC, i 3 vots en contra de PDeCAT i PP.

5. Establiment de tarifes del servei públic municipal d’abastament d’aigua.
S'aprova l'establiment de tarifes amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar 3 abstencions de la CUP i PSC, i 3 vots en contra de PDeCAT i PP.

6. Aprovació del conveni regulador sobre obres d’inversió amb la concessionària del servei municipal d’aigües.
S'aprova el conveni regulador amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar 3 abstencions de la CUP i PSC, i 3 vots en contra de PDeCAT i PP.

7. Aprovació inicial de la modificació puntual del Reglament de Participació Ciutadana.
S'aprova la modificació del Reglament de Participació Ciutadana amb els vots a favor d'ARA Vilassar, CUP, PDeCAT i PSC i el vot en contra del PP.

8. Encomana del servei de neteja d’edificis municipal a la mercantil Viserma, SLU.
S'aprova l'encomana del servei de neteja amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PSC, i els 3 vots en contra de PDeCAT i PP.

9. Nomenament dels membres de la Comissió de Masoveria Urbana.
Es nomenen i s'aproven els membres que formaran la Comissió de Masoveria Urbana amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del PP que s'absté i rebutja formar part de la Comissió.

10. Designació de membres de la Comissió de Patrimoni.
Es designen i s'aproven els membres que formaran la Comissió de Patrimoni amb els vots a favor de tots els grups municipals.

11. Ratificació de la Declaració sobre el model territorial al Maresme acordada pel Consell de Territori i Sostenibilitat.
S'aprova la moció amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PSC, i 3 abstencions del PDeCAT i PP.

12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Vilassar de Dalt rebutjant el referèndum il•legal anunciat per al proper 1 d’octubre de 2017.
El grup municipal ARA Vilassar presenta una esmena a la totalitat de la moció que es aprovada amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP, PDeCAT, l'abstenció del PSC i el vot en contra del PP. 

13. Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

14. Sobrevingut
14.1 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal.
La modificació de l' ordenança proposa l'aplicació de la tarificació social de l'Escola Infantil a partir del curs vinent per tal d'ajustar la quota que cada família paga amb la renda familiar de què es disposa.

La nova proposta d'Ordenança Fiscal de la Llar d'Infants s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP, PSC; els vots en contra de PDeCAT i l'abstenció del PP.

15. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2017.
16. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona en relació al Manifest unànime de la Junta de Portaveus sobre el suport a la “Setmana Helen Keller de conscienciació sobre la sordceguesa”.
17. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.
18. Donar compte de l’edicte publicat al DOGC en relació a la sentència del TSJC dictada en el recurs contenciós administratiu número 251/13.
19. Donar compte de l’edicte publicat al DOGC en relació a la sentència del TSJC dictada en el recurs contenciós administratiu número 249/13.
20. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona “per un cens d’edificis municipals amb risc d’amiant”.
21. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre els comptadors telegestionables.
22. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre adhesió a la campanya “No puc esperar”.
23. Donar compte de l’acord del Consell Comarcal del Maresme sobre aprovació del Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat 2017-2020.
24. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
25. Precs i preguntes.

Documents

Acta Ple juliol 2017

Fitxer: ACTA_PLE_27072017_def.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 123
Mida: 13,96 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2017.

 

2. Aprovació de les festes locals per a l’any 2018.

 

3. Proposta de nomenament de jutge de pau titular i substitut.

 

4. Resolució de l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei municipal d’abastament d’aigua potable de Vilassar de Dalt.

5. Establiment de tarifes del servei públic municipal d’abastament d’aigua.

6. Aprovació del conveni regulador sobre obres d’inversió amb la concessionària del servei municipal d’aigües


7. Aprovació inicial de la modificació puntual del Reglament de Participació Ciutadana.

 

8. Encomana del servei de neteja d’edificis municipal a la mercantil Viserma, SLU.

 

9. Nomenament dels membres de la Comissió de Masoveria Urbana.

 

10. Designació de membres de la Comissió de Patrimoni.

 

11. Ratificació de la Declaració sobre el model territorial al Maresme acordada pel Consell de Territori i Sostenibilitat.

 

12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Vilassar de Dalt rebutjant el referèndum il•legal anunciat per al proper 1 d’octubre de 2017.

 

13. Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

 

14. Sobrevingut.
14.1 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal.

 

15. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2017.
16. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona en relació al Manifest unànime de la Junta de Portaveus sobre el suport a la “Setmana Helen Keller de conscienciació sobre la sordceguesa”.
17. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.
18. Donar compte de l’edicte publicat al DOGC en relació a la sentència del TSJC dictada en el recurs contenciós administratiu número 251/13.
19. Donar compte de l’edicte publicat al DOGC en relació a la sentència del TSJC dictada en el recurs contenciós administratiu número 249/13.
20. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona “per un cens d’edificis municipals amb risc d’amiant”.
21. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre els comptadors telegestionables.
22. Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona sobre adhesió a la campanya “No puc esperar”.
23. Donar compte de l’acord del Consell Comarcal del Maresme sobre aprovació del Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat 2017-2020.

 

24. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
25. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 19:03