Tall de trànsit al carrer Manuel Moreno

Última revisió 02-06-2022 08:02
30/05/2022

Amb motiu de les obres del carrer Anselm Clavé, aquest dimecres 1 de juny es tallarà el trànsit rodat al carrer Manuel Moreno (entre els carrers Sant Genís i Anselm Clavé) a partir de les 9.30 h.

El dimecres 1 de juny a partir de les 9.30 h. es tallarà el trànsit al carrer Manuel Moreno entre els carrers Sant Genís i Anselm Clavé, per poder dur a terme treballs de renovació de serveis.

Els veïnat del tram afectat podrà accedir a la zona mentre duri el tall sortint en direcció contrària fins al carrer Sant Genís. Per accedir a la Plaça de la Vila, els turismes podran pujar per Riera Salvet i Carrer del Carme. Els camions tindran el pas restringit fins que acabin els treballs. 

Les obres del carrer Anselm Clavé consisteixen en la renovació dels serveis soterrats de clavegueram, aigua i enllumenat públic, així com la canalització per al soterrament dels traçats aeris de telefonia i enllumenat. S’inclouran punts de recollida d'aigües pluvials a l'eix del carrer. La nova secció del vial serà de plataforma única amb criteris de prioritat invertida amb combinació de paviments de llamborda i asfalt acolorit.

A. Clavé
A. Clavé