Comencen les obres de pavimentació del Carrer Sant Antoni

Última revisió 20-10-2021 08:56
14/10/2021

Un cop feta la renovació dels serveis soterrats i finalitzades les obres dels nous habitatges per part de l'empresa promotora, a partir del proper 18 d'octubre s'executaran els treballs de pavimentació al carrer Sant Antoni.

A partir del proper dilluns 18 d'octubre es realitzaran els treballs de pavimentació del tram del carrer Sant Antoni, entre els carrers Nou i Anselm Clavé. Les obres consistiran en la redistribució de la secció del vial amb l'enderroc de les voreres actuals, el repicat parcial del paviment de la calçada per la formació de noves pendents transversals i la pavimentació de la plataforma única amb criteris de prioritat invertida. Amb les obres de pavimentació s'afegirà un punt de recollida d'aigües pluvials a l'eix del carrer.

Si bé la condició de reposició de les obres d'urbanització afectades per la llicència d'obres dels habitatges del carrer Sant Antoni estava vinculada a una part del carrer, l'Ajuntament considera oportuna la renovació de la totalitat de la pavimentació per qüestions d'optimització de recursos i sinergies amb l'actuació a càrrec de l´empresa promotora dels habitatges.

Amb motiu d'aquestes obres es prohbirà el pas de vehicles dins l'àmbit d'actuació. A més a més, l'accés al carrer Anselm Clavé es farà a través del tram inferior del carrer Sant Antoni que canviarà de sentit mentre durin les obres.

Sant Antoni
Sant Antoni