Tall de trànsit al carrer Manuel Moreno aquest divendres 8 de juliol

Última revisió 07-07-2022 09:50
07/07/2022

Amb motiu dels treballs de pavimentació del carrer Anselm Clavé, aquest divendres 8 d ejuliol es tallarà el trànsit rodat al carrer Manuel Moreno (entre els carrers Sant Genís i Anselm Clavé) a partir de les 8 del matí.

Els veïnat del tram afectat podrà accedir a la zona mentre duri el tall sortint en direcció contrària fins al carrer Sant Genís. Per accedir a la Plaça de la Vila, els turismes podran pujar per Riera Salvet i Carrer del Carme. Els camions tindran el pas restringit fins que acabin els treballs de pavimentació.

Les obres del carrer Anselm Clavé han consistit en la renovació dels serveis soterrats de clavegueram, aigua i enllumenat públic, així com la canalització per al soterrament dels traçats aeris de telefonia i enllumenat. S’han inclòs punts de recollida d'aigües pluvials a l'eix del carrer. La nova secció del vial serà de plataforma única amb criteris de prioritat invertida amb combinació de paviments de llamborda i asfalt acolorit.